Grön Salong  
Green Heads är en certifierad grön salong. Det är en garanti för kunder och anställda att vi håller vad vi lovar och  inte hanterar ämnen som enligt forskning är skadliga för vår hälsa och miljö. Årligen granskas salongen, allt från produktutbudet, innehållet i våra färger, hur vi driver salongen ur ett miljöperspektiv samt att allt vi serverar är ekologiskt. Läs mer här


Eco label/Svanen 
Vi tycker om Svanenmärkningen för den har en helhetssyn på en produkts livscykel.  Den granskar innehåll, tillverkningsprocess och hur den tas om hand när den är förbrukad. Märkningen drivs dessutom på uppdrag av regeringen. Kraven för märkningen uppdateras löpande, i takt med att man får mer kunskap om olika ämnen.
Läs mer på här
Kemikaliesmart frisör
Stockholm stad har tagit fram ett grundligt material med information om vad man bör tänka på för att skydda sig mot de skadliga kemikalier som vi utsätts för i yrket som frisör. Att vara kemikaliesmart frisör handlar för oss på Green Heads om att helt utesluta de ämnen som är skadliga för oss och hantera de vi trots allt behöver på ett smart sätt. 
Läs mer här


FN´s - Globala mål
I september 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030, 17 mål för hållbar utveckling. Bla,
avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter,
lösa klimatkrisen, 
Främja fred och rättvisa.

Genom vårt gröna tänk arbetar vi dagligen,
med dessa mål för en hållbar utveckling. 
Läs mer här

http://gansub.com/s/z9ILvs4590/