[GREEN TEAM] 

Maria Hellström - Top Hairstylist

Birkastan - Sofo

Liselott Bergsman - Top Hairstylist
from 1/4 -19 på Green Heads Sofo

Dorotea Bexander - Hairstylist
Salongsansvarig Birkastan

Nora Ankervik - Hairstylist
from 1/4 -19 på Green Heads Sofo

Olivia Heinbäck  - Hairstylist
Birkastan

Oahn Tran - Trainee
Birkastan - Sofo

Joacim Carlsson  - Trainee Birkastan

Venla Alavari  - Top Trainee Birkastan

Emma Malmén  - Hairstylist (tjänstledig,utbildn.USA)

Matilda Olsson - Top hairstylist

Sara Knuutinen - Hairstylist

http://gansub.com/s/z9ILvs4590/