[Frisörkategorier]
Vi delar upp våra frisörer i olika kategorier, här nedan kan du läsa vad de olika titlarna står för:

[Top Hairstylist:] Har många års erfarenhet av frisöryrket samt erfarenhet och utbildning i Green Heads-konceptet.

[Hairstylist:] Färdigutbildade frisörer med gesällbrev samt erfarenhet och utbildning i Green Heads-konceptet.

[Top Trainee:] Som Top Trainee är man i slutet av sin trainee period och är snart färdigutbildad inom Green Heads-konceptet.

[Trainee:] Som Trainee är man godkänd att ta emot kunder för behandling men håller på att utbildas inom Green Heads-konceptet.
Som trainee är man i den slutliga delen av sin frisörutbildning. Man får då möjlighet att arbeta på våra salonger och få handledning för att bli ett med hantverket.
Vi på Green Heads ser flera fördelar med att arbeta med trainees. För oss frisörer är det utvecklande att utbilda andra, det är inspirerande och viktigt då det saknas utbildningar, med utpräglat miljö och hälsofokus, för Gröna frisörer.
Hos våra trainees får du klippa dig till ett lägre pris.


Se prislista.

http://gansub.com/s/z9ILvs4590/