RÅD TILL TONÅRSFÖRÄLDRAR

Som tonårsförälder är det inte alltid så lätt att stå emot när ens barn vill färga håret men ett motargument är
att hårfärgningsmedel inte är avsedda att användas på personer under 16 år, vilket gäller inom hela EU.
Skälet till åldersgränsen är att desto tidigare man börjar utsätta sig för ämnena i hårfärgningsmedel ju större
är risken att man på sikt utvecklar allergi mot dem. Allergin är livslång när man väl utvecklat den och det enda
som hjälper då är att undvika att komma i kontakt med ämnena igen.

På Green Heads arbetar vi med en färg som inte innehåller några starkt allergiframkallande ämnen. 
Med den färgar vi håret på ungdomar som har sina föräldrars godkännande. För att slippa en allt för stark utväxt rekommenderar vi ofta slingor i stället.


RÅD TILL GRAVIDA

I dag ges det i Sverige ingen tydlig information till gravida om man bör eller inte bör färga håret under graviditeten.
Det är ett faktum att kemikalier kan tas upp genom huden i hårbotten och det går inte helt att utesluta att det kan
påverka graviditeten eller fostret negativt. Vi vet även att fostrets organ bildas under de tolv första graviditetsveckorna
och är då extra känslig för påverkningar från kemikalier.

I andra länder såsom exemplvis Danmark avråder man gravida från att färga håret. Det tycker vi är klokt.

Enligt en undersökning av Kalla Fakta i maj 2011 framkom det att så sent som 48h efter oxidativ färgning återfanns
stora mängder kemikalier i kroppen.
"Det är fruktansvärt höga halter som kommer ut i urinen. Jag tror knappt att jag någonsin under mina 20 år som
analytisk kemist sett sådana här halter" säger Bo Jönsson, professor i kemi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

I våra färger finns det inga kända hälsoskadliga kemikalier och därför färgar vi även gravida och ammande med dem.